معاون پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد:جذب محققان کمک پژوهشی در دانشگاه حکیم سبزواری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از تصویب طرح جذب محققان کمک پژوهشی  در  این دانشگاه  خبر داد. دکتر...

توسعه روابط دانشگاه حکیم سبزواری با مراکز دانشگاهی چین بررسی شد

هیاتی از اساتید برجسته دانشگاه ها و مراکز علمی چین از جمله اساتید آکادمی علوم چین، دانشگاه لان ژو دانشگاه...

آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه حکیم سبزواری در گرماگرم مراودات بین المللی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از فعالیت گسترده بین المللی این دانشگاه همزمان با آغازسال تحصیلی جدید خبر...

انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل زندانهای خراسان رضوی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهمنامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل زندانهای خراسان رضوی به...

بازدید رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد سبزوار از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد سبزوار از مرکز رشد واحدهای فناور و دستاوردهای شرکت های مستقر بازدید کردند. در...

چاپ کتاب علمی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در سطح بین المللی

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه حکیم سبزواری از چاپ اولین کتاب بین المللی این دانشگاه خبر داد. دکتر علی...