منطقه 9 کشور
مسابقات قهرمانی هندبال پسران و فوتسال دختران دانشجوی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مسابقات قهرمانی هندبال پسران و فوتسال دختران دانشجوی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه...

انتخاب حراست دانشگاه حکیم به عنوان دبیرخانه حراست دانشگاه های منطقه ۹ کشور
انتخاب حراست دانشگاه حکیم به عنوان دبیرخانه حراست دانشگاه های منطقه ۹ کشور

پس از برگزاری نخستین نشست مدیران حراست دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم،...

گردهمایی مدیران حراست منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه حکیم

گردهمایی مدیران حراست منطقه ۹ کشور ، با حضور دکتر سلیمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات...

انتصاب مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور
انتصاب مدیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور

طی حکمی از طرف آقای دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی و مدیر منابع وزارت علوم، آقای دکتر...