مهندس رمضانعلی سبحانی فر
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی: درخشش دانشگاه حکیم سبزواری درعرصه های علمی و پژوهشی در سطح کشور باعث افتخار شهرستان و منطقه است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: درخشش دانشگاه حکیم سبزواری درعرصه های علمی و پژوهشی در سطح کشور...