نانو
برگزاري چهارمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو
برگزاري چهارمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو

با پيگيري مستمر گروه علمي نانوفناوري دانشگاه، برای اولین بار با عقد تفاهم نامه بین دانشگاه حکیم سبزواری و ستاد...

برگزاری چهارمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو
برگزاری چهارمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو

با پیگیری مستمر گروه علمی نانوفناوری دانشگاه، برای اولین بار با عقد تفاهم نامه بین دانشگاه حکیم سبزواری و ستاد...