ناهید زمانی نژاد
بازسازی و بهسازی غذاخوری مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در تعطیلات تابستانی

مسئول امور تغذیه دانشگاه حکیم سبزواری از بازسازی و بهسازی غذاخوری مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در فصل تعطیلات تابستانی خبر...

هفتمین جشنواره غذایی مهروزان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مسئول اداره تغذیه دانشگاه حکیم سبزورای با اعلام این خبر، اظهار کرد: هفتمین جشنواره خیریه غذایی مهرورزان به مناسبت هفته...