نشست خبری
نشست خبری مسابقات هندبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد

معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ۲۵ تیم  جهت  حضور  درمسابقات هندبال  کشوری دانشجویان دختر موسسات آموزش عالی کشور  به...

نشست خبری مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می شود

نشست خبری مسابقات قهرمانی هندبال دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور سه شنبه ۵ بهمن ماه در دانشگاه...