نشست معرفی توانمندی های دانشگاه های شهرستان
انتخاب رشته؛ آزمونی دشوارتر از کنکور

🔸رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در نشست معرفی توانمندی های دانشگاه های شهرستان، گفت: انتخاب رشته تحصیلی برای ورود به دانشگاه...