نشست هم اندیشی
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی: درخشش دانشگاه حکیم سبزواری درعرصه های علمی و پژوهشی در سطح کشور باعث افتخار شهرستان و منطقه است

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: درخشش دانشگاه حکیم سبزواری درعرصه های علمی و پژوهشی در سطح کشور...

نشست هم اندیشی حوزه معاونت اداری مالی با کارکنان دانشگاه(اعضای محترم غیر هیات علمی) برگزار شد

نشست هم اندیشی و بحث و تبادل نظر حوزه معاونت اداری مالی با کارکنان دانشگاه(اعضای محترم غیر هیات علمی) با...