نظام رتبه بندی سایمگو Scimago
صعود ۹ پله ای دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی سایمگو / دانشگاه حکیم سبزواری بالاتر از دانشگاه علامه طباطبایی، خوارزمی، شاهد، لرستان و سیستان و بلوچستان

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از ارتقا ۹ پله‌ای رتبه این دانشگاه در نظام رتبه بندی سایمگو Scimagoخبر داد. دکتر علی...