نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش فناوري و فن بازار كشور
رونمایی از دستاورد نمونه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری توسط دکتر معاون علمی و فناوری رییس‌ جمهوری و وزیر دفاع درنمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار کشور

رنگ نانو عایق حرارتی، دستاورد نمونه مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری توسط دکتر ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری...