نیمسال 98-97
شهریه ترم تابستان ۹۸-۹۷ اعلام گردید

شهریه ترم تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه حکیم سبزواری از سوی مدیریت مالی دانشگاه به شرح زیر اعلام گردید:  ...