هفتمین دوره ی مسابقات سراسری ریخته گری
دبیر علمی هفتمین دوره ی مسابقات سراسری ریخته گری: رقابت های علمی و عملی دانشجویان نقطه شروعی برای فرایند کار آفرینی

دبیر علمی هفتمین دوره ی مسابقات سراسری ریخته گری گفت: رقابت های علمی و عملی دانشجویان علاوه بر ایجاد شادابی...