هفتمین مسابقات ریخته گری دانشجویان کشور
جلسه تجلیل از کادر اجرایی هفتمین مسابقات ریخته گری دانشجویان کشور با حضور رییس و اعضای شورای شهر سبزوار و مسئولان دانشگاه برگزار شد

جلسه تجلیل از کادر اجرایی هفتمین مسابقات ریخته گری دانشجویان کشور با حضور دکتر محمدی رییس و اعضای شورای شهر...