هفته خوابگاه های دانشجویی
اطلاعیه مدیریت دانشجویی در خصوص انتخاب اتاق نمونه سرای دانشجویی

جهت مشاهده اطلاعیه مدیریت دانشجویی در خصوص انتخاب اتاق نمونه سرای دانشجویی بر روی اینجا کلیک کنید.

انتخاب اتاق نمونه خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی

به اطلاع می رساند امور خوابگاه ها در نظر دارد با توجه به فرا رسیدن هفته خوابگاه های دانشجویی در...