هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک شیتوریو‌ شیتوکای کاراته
کسب دو مدال طلا توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی بانوان کشور سبک شیتوریو‌ شیتوکای کاراته

زهره رحیمی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک شیتوریو‌ شیتوکای کاراته موفق به کسب...