همایش ورودی های جدید
بوی مهر از همایش دانشجویان جدید در دانشگاه جاری شد

همایش جدیدالورودهای دانشگاه با عنوان " در آستان مهر" روز پنجشنبه ۹ مهرماه در تالار استاد شریعتی برگزار گردید. رئیس...

فرماندار سبزوار: توجه به پژوهش، تحقیق و کارآفرینی لازمه ی فعالیت های دانشجویی است

احمد برادران در همایش ورودی های جدید سال ۱۳۹۴ دانشگاه، نیروی انسانی را به عنوان مهمترین منبع در رشد کشورهای توسعه یافته و...