هندبال دانشگاه حکیم سبزواری
افتخار آفرینی دختران هندبال دانشگاه حکیم سبزواری؛ دختران دانشگاه حکیم به فینال مسابقات قهرمانی هندبال دختران دانشگاه های کشور راه یافت

تیم  هندبال دختران دانشگاه حکیم سبزواری با برد در برابر تیم دانشگاه الزهرای تهران به فینال مسابقات قهرمانی هندبال دختران...