هیات امناء دانشگاه حکیم سبزواری
نشست هیات امناء دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار در آستانه شروع سال جدید تحصیلی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه نشست هیات امناء دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار روز ۲۷شهریورماه در آستانه...