هیات علمی گروه ریاضی
خیز بلند دانشگاه حکیم سبزواری برای گسترش همکاری های علمی بین المللی: پروژه های مشترک تحقیقاتی استاد دانشگاه حکیم سبزواری با اساتید و محققان برتر جهان

 عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری از همکاری مشترک خود  با اساتید و محققان بین المللی  در چندین...