وبومتریکس
ارتقای چشمگیر دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های جهان / دانشگاه حکیم سبزواری در آستانه ورود به باشگاه دانشگاه های با رتبه زیر هزار آسیا

به گزارش روابط عمومی براساس آخرین نسخه به روز شده مرکز رتبه بندی وبومتریکس، رتبه وبومتریکس دانشگاه حکیم سبزواری در...