پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه
دیدار مسئولان دانشگاه و شهرستان با خانواده های شهیدان(ریوندی، استیری و معلمی) از شهدای منسوب به کارکنان دانشگاه به مناسبت روز گرامیداشت شهدا

به همت پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه صبح امروز و همزمان با روز شهدا رئیس و جمعی از همکاران دانشگاه به...