پاییز
خبرنامه پاییز ۹۸ (برمدار افتخار) دانشگاه منتشر شد

شماره نوزدهم خبرنامه پاییز ماه 1398 دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد. جهت مشاهده و دریافت خبرنامه کلیک کنید.

جشن پاییز هزار رنگ، ویژه برنامه مسابقه عکاسی به همراه تقدیر از تیم هندبال دختران دانشگاه

جشن پاییز هزار رنگ ویژه برنامه مسابقه عکاسی به همراه تقدیر از برگزیدگان این مسابقه و رونمایی از کتاب آثار برگزیده...