پردیس
اطلاعیه شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس شهریه مصوب شده در کمیسیون دائمی دانشگاه...

شهریۀ دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پردیس و مجازی و دکتری پردیس سال ۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

به استحضار می رساند اطلاعیه های شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، پردیس و مجازی و دکتری پردیس سال ۹۵...

بازدید
بازدید جمعی از اساتید دانشگاه از ایران خودرو خراسان

جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه از کارخانه تولیدی ایران خودرو خراسان و کارخانه پارت پلاستیک بازدید به عمل آوردند....

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس ارشد و دوره مجازی
شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم و پردیس ارشد و دوره مجازی

شهریه مقاطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم  ***** شهریه دوره مجازی در مقطع کارشناسی ارشد ***** شهریه کارشناسی ارشد دانشجویان...