چ
اولین مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح می شود/افزایش ۵ برابری اعتبارات فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به سال ۹۲

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از افتتاح اولین مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری  دانشگاه های کشور در دانشگاه حکیم سبزواری...