کارگاه آموزشی “چالش های بانوان شاغل”
کارگاه آموزشی “چالش های بانوان شاغل” برگزار شد

کارگاه آموزشی “چالش های بانوان شاغل”  به همت شورای امور بانوان دانشگاه برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی دانشگاه...

کارگاه آموزشی "چالش های بانوان شاغل" برگزار می شود

به اطلاع کلیه بانوان شاغل در دانشگاه و همسران کارکنان می رساند کارگاه چالش های بانوان شاغل، در خانواده در...

کارگاه آموزشی "چالش های بانوان شاغل" برگزار می شود

به اطلاع کلیه بانوان شاغل در دانشگاه و همسران کارکنان می رساند کارگاه چالش های بانوان شاغل، در خانواده در...

کارگاه آموزشی “چالش های بانوان شاغل” برگزار می شود

به اطلاع کلیه بانوان شاغل در دانشگاه و همسران کارکنان می رساند کارگاه چالش های بانوان شاغل، در خانواده در...