کارگاه آموزشی
برنامه کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره در هفته آخرمهرماه

برنامه کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره در هفته جاری ۱-کارگاه آموزشی "اختلالات یادگیری " (جلسه دوم ) با حضور سرکارخانم برآبادی...

مدیریت همکاری های علمی بین المللی کارگاه آموزشی تفکر منطقی برگزار می کند

مدیریت همکاری های علمی بین المللی برگزاری می کند: کارگاه آموزشی تفکر منطقی مدرس: ایزابل میلون مدیر موسسه تمرین فلسفی...

کارگاه پیشگیری از بیماری و بررسی مسائل بهداشتی در خوابگاه ها ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی برگزار شد

به همت مرکز مشاوره دانشگاه و همزمان با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید  کارگاه  آموزشی"پیشگیری از بیماری و بررسی مسائل...

کارگاه آموزشی « مهارت ارتباط موثر» ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی برگزار شد

کارگاه آموزشی « مهارت ارتباط موثر» ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی به همت مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد....

کارگاه آموزشی" فمینیسم چیست" ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...

کارگاه آموزشی" فمینیسم چیست" ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...

کارگاه آموزشی” فمینیسم چیست” ویژه بانوان شاغل و همسران همکاران و دانشجویان دختر دانشگاه برگزار می شود

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی: قابل توجه کلیه همکاران محترم به اطلاع می رساند که کارگاهی تحت عنوان فمینیسم چیست ویژه...