کميسيون دائمي
تشکيل دومين جلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه
تشکيل دومين جلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه

همزمان با سالروز بعثت پيامبرعظيم الشأن اسلام (ص) و با تلاش و پيگيري مستمر رياست محترم و ساير مسئولان دلسوز...

تشکیل دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه
تشکیل دومین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه

همزمان با سالروز بعثت پیامبرعظیم الشأن اسلام (ص) و با تلاش و پیگیری مستمر ریاست محترم و سایر مسئولان دلسوز...