کنفرانس خبری
در سومین کنفرانس خبری کنگره عنوان شد: ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله علمی، پژوهشی به کنگره بین المللی سربداران
در سومین کنفرانس خبری کنگره عنوان شد: ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله علمی، پژوهشی به کنگره بین المللی سربداران

دبیر کنگره بین المللی سربداران در سومین نشست خبری کنگره بین المللی سربداران در جمع اصحاب رسانه گفت: "با توجه...

برگزاری کنفرانس خبری ریاست دانشگاه در وزارت علوم
برگزاری کنفرانس خبری ریاست دانشگاه در وزارت علوم

در راستای تقویت حضور دانشگاه حکیم در عرصه علمی کشور و با توجه به اهمیت موضوع استقرار سامانه جذب اعضای...