گرامیداشت
جانبازان دانشگاه حکیم سبزواری
جانبازان، چشم و چراغ دانشگاه هستند

مراسم گرامیداشت روز و مقام جانباز، با حضور جانبازان عزیز دانشگاه برگزار شد.    رئیس دانشگاه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه...

روز معلم
مراسم گرامیداشت مقام استاد و معلم برگزار شد

SONY DSC به پاسداشت مقام معلم، مراسمی به همت معاونت آموزشی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری و روابط عمومی دانشگاه، با حضور...

مراسم گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه برگزار شد
مراسم گرامیداشت مقام معلم در دانشگاه برگزار شد

با حضور جمع کثیری از اعضای هیأت علمی و خانواده محترمشان، مراسم گرامیداشت مقام استاد و معلم در تالار شریعتی...