گروه زبان و ادبیات عرب
خبرهای کوتاه
خبرهای کوتاه

طی حکمی از طرف دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسین میرزائی نیا، عضو هیأت علمی گروه...

ابلاغ مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
ابلاغ مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، مدیر گروه جدید زبان و ادبیات عرب منصوب گردید. متن حکم صادره بدین...