گروه مهندسی نفت
درخشش دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸/کسب رتبه نخست و سه رتبه دوم آزمون ارشد ۹۸ توسط دانشجویان مهندسی نفت

مدیرگروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشجویان نخبه دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب یک...