گروه مکانیک
چاپ مقاله مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجله معتبرOcean Engineering جز مجلات ده درصد برتر دنیا

 مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با IF= 2.214  در مجله معتبرOcean Engineering از انتشارات ELSEVIERمنتشر شد. مقاله دکتر...

سمینار علمی”صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار” برگزار شد

سمینار علمی"صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار" با ارائه...

دانشگاه حکیم سبزواری در آن سوی مرزها:اساتید دانشگاه از فرصت های مطالعاتی خود می گویند

اهمیت مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی در دوران جهانی شدن و ارتباطات نزدیک میان کشورها و جوامع بر کسی...