یادگیری الکترونیکی
اطلاعیه شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

به اطلاع می رساند، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بر اساس شهریه مصوب شده در کمیسیون دائمی دانشگاه...

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان

حوزه آموزش کارکنان به منظور استفاده از زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاه و سیستم LMS جهت اجرای دوره های آموزشی،...