آزمون سراسری ۱۴۰۰ صبح امروز با رقابت ۷۲۱ داوطلب گروه آزمایشی هنر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.

 گفتنی است آزمون سراسری ۱۴۰۰ با حضور ۶۳۴۶ داوطلب سبزواری در یک نوبت صبح طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه ۹تا ۱۲ تیرماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.