ابلاغ اعضای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر جواد حدادنیا، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر و جناب آقای دکتر سیروس سالمی استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی به عنوان اعضای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه و سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه تربیت بدنی عمومی به عنوان عضو علی البدل هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه به مدت دو سال منصوب  گردیدند.

 

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod