ابلاغ مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، مدیر گروه جدید زبان و ادبیات عرب منصوب گردید.
متن حکم صادره بدین شرح است:
جناب آقای دکتر سید مهدی نوری کیذقانی
استادیار محترم گروه زبان و ادبیات عرب

با سلام

 نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده  الهیات و معارف اسلامی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ  ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوانمدیر گروه ادبیات عرب ” به مدت یک سال منصوب می گردید.

  امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقای کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضای هیأت علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه