استاد دانشگاه آریزونا، استاد مشاور رساله پایان نامه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

 سه تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از پایان نامه های خود تحت راهنمایی و مشاوره اساتید این دانشگاه و دانشگاه آریزونا فارغ التحصیل شدند.

 دکتر رسول شادنیا  عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: استاد راهنمای رساله پایان نامه های این دانشجویان دکتراسکندری، عضو هیات علمی گروه عمران و استاد مشاوره اول بنده و استاد مشاور دوم دکتر ژنگ از دانشگاه آریزونا بودند.

وی با اشاره به اینکه این سه دانشجو از دانشجویان بسیار خوب و فعال از نظر آموزشی و پژوهشی در رشته سازه بودند، افزود: جمعا شش مقاله بسیار خوب هم از نتایج کار این دانشجویان آماده شده است که بعضی سابمیت شده و برخی هم برای ویرایش نهایی تحت نظر استاد آمریکایی است.

دکتر شادنیا با تاکید بر لزوم ارتباطات علمی بین المللی عنوان داشت: این ارتباط باعث شناخت بیشتر دانشگاه در عرصه بین الملل، رفتن به سمت پژوهش های با کیفیت و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و سطح تعاملات از این بیشتر شود و به انعقاد تفاهم نامه بیانجامد.