استاندار خراسان رضوی: دانشگاه حکیم جزو دانشگاه های قدرتمند استان و منطقه است

استاندار خراسان رضوی ضمن بازدید از غرفه دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، موقعیت و جایگاه این دانشگاه را در سطح منطقه ممتاز برشمرد.

علیرضا رشیدیان ضمن تقدیر از تلاش های انجام گرفته در راستای ارائه و شناساندن ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان، دانشگاه حکیم سبزواری را با داشتن تعداد کثیری دستاوردهای علمی و پژوهشی جزو دانشگاه های قدرتمند استان و منطقه نام برد و ابراز امیدواری کرد که این پیشرفت ها همچنان تداوم داشته باشد.

دکتر علم الهدی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، مهندس امینی، معاون پژوهشی پارک علم و فناوری استان و دکتر سرگلزایی، مدیر بنیاد ملی نخبگان نیز از دیگر مسئولانی بودند که از غرفه دانشگاه حکیم بازدید کردند.