اطلاعیه اداره خوابگاه ها ویژه دانشجویان روزانه بهمن ۹۳

به اطلاع دانشجویان دوره روزانه ورودی بهمن ۹۳ می رساند که دانشجویان گرامی جهت درخواست خوابگاه و پرکردن فرم امتیاز بندی به سایت معاونت دانشجویی به آدرس  www.hsu.ac.ir/md مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است آخرین مهلت درخواست خوابگاه و پر کردن فرم امتیاز تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۹۳/۱۰/۲۲ می باشد.