اطلاعیه تمدید پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه حکیم سبزواری- تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵