ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۰ در دانشگاه حکیم سبزواری به اطلاع می‌رساند ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان گرامی از تاریخ دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد، در این مرحله ثبت نام اینترنتی خواهد بود و نیاز به مراجعه حضوری نمی‌باشد و سایر اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیریت تحصیلات تکمیلی