جهت مشاهده اطلاعیه در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی خوابگاه ورودی ۹۸ کلیک کنید.