ضمن تبریک مجدد سال نو و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دانشجویان عزیز به اطلاع می رساند ساعت های کلاس های درس در نوبت بعد از ظهر هر روز یک ساعت جلوتر آمده است تا پایان زمان کلاسها با زمان افطار تداخل نداشته باشد لذا به اطلاع دانشجویان می رسد کلاسهای نوبت بعد از ظهر در ساعت های ۱۳ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۱۹ از روز یکشنبه مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.