اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر ۹۵، به اطلاع  این عزیزان می رساند، جهت  انجام مراحل ثبت درخواست و تکمیل فرم امتیازبندی خوابگاه های دانشجویی نوع ۱،  هم اکنون می توانند بر روی اینجا کلیک کنند.