اطلاعیه شماره ۵ (منابع و زمان برگزاری آزمون بکارگیری نیروی حقوقی)

 اطلاعیه شماره ۵

نظر به اینکه در اطلاعیه قبلی (اطلاعیه شماره ۴) اعلام گردیده منابع آزمون و زمان برگزاری آزمون بکارگیری نیروی حقوقی  متعاقبا اعلام می گردد، به شرح زیر اعلام می گردد :

 الف ) منابع آزمون عمومی : 

۱- ادبیات فارسی ۲- معارف ۳- تاریخ اسلام ۴- زبان انگلیسی

ب )منابع آزمون تخصصی:

۱- قانون مدنی ۲- قانون تجارت ۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۴-  قانون مدیریت خدمات کشوری ۵- قانون استخدام کشوری ۶- قانون برگزاری مناقصات ۷- قانون محاسبات عمومی

ج) تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳۹۹/۷/۲۹ – ساعت ۱۱

د) محل برگزاری آزمون: مجتمع همایش های بین المللی بیهقی

جهت مشاهده مفاد اطلاعیه های قبلی کلیک کنید.