قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۱۳۹۷ جهت مشاهده اطلاعیه امور مالی دانشجویان شهریه پرداز بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

شهریه دانشجویان  دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷

(کلیک کنید)