اطلاعیه فوری و مهم شرکت در آزمون عملی رشته‌های‌ علوم ورزشی و آموزش تربیت‌بدنی، صرفا برای داوطلبانی که اعلام علاقه‌مندی کرده و یا رشته های مذکور را انتخاب رشته کرده‌اند، امکان پذیر است

(متن اطلاعیه)