قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری ۱۴۰۲ جهت شرکت در مصاحبه

ضمن تبریک به این عزیران به اطلاع می رساند که  زمان  و تاریخ دقیق انجام مصاحبه هر رشته  و مدارک لازم جهت ارسال به دانشگاه از طریق همین سایت به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی