اطلاعیه مزایده اجاره تریا ،بوفه ها و فروشگاه  سراهای دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

متقاضیان گرامی جهت  شرکت در مزایده می توانند به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

قسمت مزایده های جزئی  و سپس  با ورود به سامانه  با استفاده از  نام کاربری و کلمه عبور خود وارد  و در مزایده شرکت نمایند.

  • شماره مزایده ۶۰۰۱۰۹۱۲۹۴۰۰۰۰۱۱

مهلت  ارائه پیشنهاد تا روز یکشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۹ می باشد.