جهت مشاهده اطلاعیه مزایده و مناقصه سلف سرویس،فضای سبز، بوفه، سلف پردیسان و مدیریت اماکن ورزشی و تایپ و تکثیر دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۹۸-۹۷بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.hsu.ac.ir/law/